Ansökan

 

Ansökningsformuläret är tillgängligt här mellan 15 augusti och 15 oktober.

 

Ansökan ska innehålla

  1. Ansökningsformulär, komplett ifyllt och personligen undertecknat. Som inkomst räknas lön före skatt. Studielån och studiebidrag räknas ej in.
  2. Personligt brev om vad du vill med dina studier och varför du söker stipendiet. Högst 3 000 tecken (inkl. blanksteg).
  3. Kort CV
  4. Personbevis, med medborgarskap och födelseort angivet. Beställs från skattemyndigheten och ange att det ska ges till Fond/stiftelse. Välj sedan det alternativ som visar födelseort.
  5. Registrering vid högskola/universitet, bevis på att du har registrerat dig som studerande innevarande hösttermin (ej antagningsbesked).
  6. Studiemeritförteckning eller studieintyg, aktuell från pågående utbildning, som verifierar antalet högskolepoäng, och i förekommande fall betyg på avklarade kurser. Är betygen från annat land, medsänd betygsskala. För dem som studerar på masternivå, bifoga betygen från kandidatutbildningen. För utbildningar utan graderade betyg bör om möjligt bifogas omdömen. Vid konstnärliga utbildningar bör kopior/inspelningar av arbetsprover bifogas. Ljudfiler, max 8 mb, kan mejlas in (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.). 
    Doktorander, helt utan lön eller någon form av bidrag, kan söka om handledaromdöme bifogas.
  7. Avgångsbetyg från gymnasiet.
  8. Eventuellt intyg från tidigare praktik med anknytning till utbildningen.

Komplett ansökan, enligt ovan, ska vara Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse tillhanda som brev senast 15 oktober - observera att det inte finns någon reception som kan ta emot ansökningar. Infaller denna dag på en lördag eller söndag utsträcks ansökningstiden till måndagen. Obs! Skicka ej som rek. Ofullständigt frankerade försändelser löses inte ut.