Besked och svar på ansökan

Årets ansökningsperiod pågår sedan den 15 augusti. Senast den 16 oktober måste ansökan vara Stipendiestiftelsen tillhanda. Ansökan måste skickas per post, sista dagen att posta ansökan är således den 13 oktober.

Bekräftelse av inkommen ansökan meddelas per mejl kontinuerligt under ansökningsperioden.

Samtliga sökande får besked om beslut. Besked lämnas och stipendier utbetalas i februari 2018. 

Förra året registrerades 981 ansökningar och av dessa utsågs 115 stipendiater.