Besked och svar på ansökan

Stipendiater för 2017/2018 års ansökningsperiod har utsetts. Totalt registrerades 934 ansökningar hösten 2017. Av dessa har 139 stipendiater utsetts.

Nästa ansökningsperiod öppnar den 15 augusti och pågår till den 15 oktober 2018. Ansökningsformulär kommer då att finns tillgängligt på hemsidan.

 

 

 

 

 

 

 

Ansökning

Ansökningsformuläret kommer att finnas tillgängligt här under ansökningsperioden. Nästa period startar 15 augusti 2018 (och stänger 15 oktober 2018) På sidan Ansökan kan du läsa om de kriterier som gäller.