Besked och svar på ansökan

2017 års stipendier är nu utdelade. Totalt registrerades 981 ansökningar och av dessa utsågs 115 stipendiater.

Nästa ansökningsperiod öppnar den 15 augusti 2017 och stänger den 15 oktober 2017. 

Ansökning

Ansökningsformuläret är tillgängligt fr.o.m. 15 augusti t.o.m. 15 oktober. På sidan Ansökan kan du läsa om de kriterier som gäller.