Besked och svar på ansökan

Årets ansökningsperiod är nu över. Bekräftelse av inkommen ansökan meddelas per mejl kontinuerligt under ansökningsperioden. Registrering pågår. Återkom i slutet av månaden (oktober) om ni inte har fått ett bekräftelsemejl.

Samtliga sökande får besked om beslut. Besked lämnas och stipendier utbetalas i februari 2018. 

Förra året registrerades 981 ansökningar och av dessa utsågs 115 stipendiater.

 

Ansökning

Ansökningsformuläret kommer att finnas tillgängligt här under ansökningsperioden. Nästa period startar 15 augusti 2018 (och stänger 15 oktober 2018) På sidan Ansökan kan du läsa om de kriterier som gäller.