Besked och svar på ansökan

Ansökningsperioden pågår till den 15 oktober 2019. Ansökningsformulär finns tillgängligt för nedladdning på hemsidan. Besked om att ansökan har kommit oss tillhanda mejlas ut kontinuerligt under ansökningsperioden. Bekräftelsemejl kan dröja om ansökan skickas in under de sista två veckorna eftersom de flesta ansökningar kommer in under den perioden.

Förra året utsågs 122 stipendiater av totalt 948 registrerades ansökningar.

Motivering till avslag lämnas ej.

Återrapportering av hur beviljade bidrag har använts är frivilligt, men uppskattas.


 

Ansökan

Ansökningsformuläret finns nu tillgängligt. Pågående ansökningsperiod stänger 15 oktober 2019. På sidan Ansökan kan du ladda ner ansökningsformuläret (PDF) och läsa om de kriterier som gäller.