Många stiftelser men en ansökan

Inom vår stipendiestiftelse finns 21 stiftelser och ett antal länsfonder. Alla dessa har samma grundkrav, men några vänder sig till dem med en viss studieinriktning. Stipendienämndens ledamöter utser stipendiaterna ur lämpliga stiftelser.

Du ska bara skicka in en ansökan till Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse och alla stipendier hämtas ur nedanstående stiftelser:

 • Ellen Bergmans fond
 • M.Bergman Österbergs yrkesstipendiefond
 • Gullabo studiehjälp
 • Elevhemmets i Stockholm stipendiefond
 • Maria Aspmans fond
 • Valborg Olanders fond
 • Samstiftelsen för utbildningsstipendier
 • Fröken Hilda Nilssons fond
 • Léonie Deshayes stipendiestiftelse
 • Johanna Kempes stipendiefond
 • Valborg Wikströms fond
 • Hilda Selanders stipendiefond
 • Gerda Springchorns fond
 • Samstiftelsen för lärarutbildningsstipendier
 • Rektor G. Rotsteins minnesfond
 • Rationell hushållningsstipendiefond
 • Ester Luttemans stiftelse
 • Barbro Quints fond
 • Aurora Lillieros fond
 • Stockholms Fredrikornas stipendiestiftelse.

Ansökning

Ansökningsformuläret kommer att finnas tillgängligt här under ansökningsperioden. Nästa period startar 15 augusti 2018 (och stänger 15 oktober 2018) På sidan Ansökan kan du läsa om de kriterier som gäller.