Grundkrav för ansökan

Fredrika Bremer Förbundets stipendiestiftelse delar, en gång per år, ut studiestipendier till unga studerande kvinnor. Sökande ska vara högst 35 år och vid ansökningstillfället vara heltidsstuderande. Sökande ska minst ha påbörjat tredje utbildningsåret på en eftergymnasial utbildning och klarat motsvarande 120 högskolepoäng vid höstterminens början, alternativt genomfört halva utbildningen ifall den är två- eller treårig.

Praktik och förberedande kurser räknas inte in. (Praktik som är en del av utbildningen och därmed ger högskolepoäng räknas dock som studier.) Studierna måste vara på heltid och minst pågå till 1 maj nästa år. Doktorander är behöriga att söka endast om de är helt utan ekonomiskt stöd eller lön, och handledaromdöme måste då bifogas.

Svensk medborgare kan söka för utbildning både i Sverige och utomlands. Utländsk medborgare kan söka om hela utbildningen görs i Sverige.

I Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse ingår 21 stiftelser. Dessa listas under sidan “Stiftelser”.

Ansökning

Ansökningsformuläret kommer att finnas tillgängligt här under ansökningsperioden. Nästa period startar 15 augusti 2018 (och stänger 15 oktober 2018) På sidan Ansökan kan du läsa om de kriterier som gäller.