Ansökningsformuläret är tillgängligt här mellan 15 augusti och 15 oktober.


Observera att vi inte tar emot ansökningar eller personuppgifter via e-post. Ansökningar som mejlas in beaktas inte och sparas ej. 

Helst vill vi att ansökningar postas, se mer nedan. Skicka dock ej som rek.

Vi behöver en del personliga uppgifter för att kunna bedöma ansökningarna. Information om hur vi behandlar dessa finns under fliken Behandling av personuppgifter.

Var inte ute i sista stund! Det kan ta tid att få tag på obligatoriska handlingar/intyg. Tänk särskilt på detta om du befinner dig utomlands.

Spontanansökningar utanför ansökningsperioden beaktas inte. Sådana ansökningar per post destrueras, de per mejl sparas ej.

Ansökan ska innehålla:

  1. Ansökningsformulär, komplett ifyllt och personligen undertecknat. Glöm inte att kryssa i rutan att du godkänner behandling av personuppgifter.
  2. Personligt brev om vad du vill med dina studier och varför du söker stipendiet, 1-2 sidor.
  3. Kort CV.
  4. Personbevis, med medborgarskap och födelseort angivet.
  5. Registreringsintyg, bevis på att du har registrerat dig som studerande innevarande hösttermin (ej antagningsbesked).
  6. Studieintyg/Studiemeritförteckning/Resultatintyg, aktuell från pågående utbildning, som verifierar antalet högskolepoäng som fyllts i på ansökningsformuläret, och i förekommande fall betyg på avklarade kurser. Är betygen och/eller poängsystemet från annat land, medsänd redogörelse för hur poängsystemet förhåller sig i förhållande till högskolepoäng/ECTS. Studerande på masternivå ska även bifoga studieintyg från kandidatutbildningen. Doktorander måste bifoga ett handledaromdöme som även bekräftar att sökanden är utan ekonomiskt stöd.
  7. Avgångsbetyg från gymnasiet där studieort anges. 
  8. Vid konstnärliga utbildningar bör kopior/inspelningar av arbetsprover bifogas. Om arbetsprover består av rörliga bilder eller ljud, hänvisa gärna till en öppen länk om möjligt eller bifoga ett USB-minne. Annars kan filer, max 8 MB, mejlas in (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.). Övriga eventuella intyg med anknytning till utbildningen kan bifogas som separat bilaga (gäller alla sökande). Budget är inget krav men kan bifogas som separat bilaga (gäller alla sökande).

Observera Datainspektionens rekommendationer angående personuppgifter och e-post: ”Använd aldrig e-post när du behöver skicka känslig information eftersom detta inte är ett tillräckligt säkert sätt.” Om du känner dig osäker kan du posta filer på USB-minne. Om röstprov och andra inspelningar av arbetsprover finns öppet på Internet (via länk), hänvisa till detta så behöver inga filer skickas in.

Komplett ansökan, enligt ovan, ska skickas som brev och vara poststämplat senast 15 oktober. Infaller denna dag på en lördag eller söndag utsträcks ansökningstiden till följande måndag. 

Sökande som befinner sig utomlands måste också skicka per post. Om man hellre vill att någon anhörig postar från Sverige går det bra att fylla i ansökningsformuläret och skriva under för att sedan skanna detta till anhörig.

Ofullständigt frankerade försändelser löses inte ut. Ofullständigt ifyllda ansökningar behandlas ej.

Ansökan

Ansökningsformuläret kommer att finnas tillgängligt här under ansökningsperioden.
Nästa period startar 15 augusti 2024
(och stänger 15 oktober 2024).
På sidan Ansökan kan du läsa
om de kriterier som gäller.