Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse förvaltar över ytterligare 20 stiftelser (se nedan) och delar ut studiestipendier från Stockholms Fredrikornas stipendiestiftelse. Alla dessa har samma grundkrav, men några vänder sig till dem med en viss studieinriktning eller uppväxtort. Du ska bara skicka in en ansökan till Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse, fördelning av stipendier ur lämpliga stiftelser beslutas sedan av stipendienämndens ledamöter. 

 

 • Ellen Bergmans fond
 • M.Bergman Österbergs yrkesstipendiefond
 • Gullabo studiehjälp
 • Elevhemmets i Stockholm stipendiefond
 • Maria Aspmans fond
 • Valborg Olanders fond
 • Samstiftelsen för utbildningsstipendier
 • Fröken Hilda Nilssons fond
 • Léonie Deshayes stipendiestiftelse
 • Johanna Kempes stipendiefond
 • Valborg Wikströms fond
 • Hilda Selanders stipendiefond
 • Gerda Springchorns fond
 • Samstiftelsen för lärarutbildningsstipendier
 • Rektor G. Rothsteins minnesfond
 • Rationell hushållningsstipendiefond
 • Ester Luttemans stiftelse
 • Barbro Quints fond
 • Aurora Lillieros fond
 • Veronica Öhmans Stipendiestiftelse

Ansökan

Ansökningsformuläret kommer att finnas tillgängligt här under ansökningsperioden.
Nästa period startar 15 augusti 2024
(och stänger 15 oktober 2024).
På sidan Ansökan kan du läsa
om de kriterier som gäller.