Stipendiater för 2022/2023 års ansökningsperiod har utsetts. Totalt registrerades 798 ansökningar hösten 2022. Av dessa har 135 stipendiater valts ut. 

Ansökningsperioden för 2023 är nu stängd och samtliga får besked under februari 2024. Nästa ansökningsperiod öppnar 15 augusti 2024.

Motivering till avslag lämnas ej.

Återrapportering av hur beviljade bidrag har använts är frivilligt, men uppskattas.

Har du fått ett stipendium av oss och vill tacka? Var noga med att skriva Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse, vi är inte samma organisation som Fredrika Bremer-förbundet. Vi vill gärna att eventuella tack blir rätt.
Om du skriver på engelska heter vi Fredrika Bremer Association Scholarship Foundation.
 

Ansökan

Ansökningsformuläret kommer att finnas tillgängligt här under ansökningsperioden.

Nästa period startar 15 augusti 2024
(och stänger 15 oktober 2024).

På sidan Ansökan kan du läsa om de kriterier som gäller.