Stipendiater för 2022/2023 års ansökningsperiod har utsetts. Totalt registrerades 798 ansökningar hösten 2022. Av dessa har 135 stipendiater valts ut. 

Ansökningsperioden är nu öppen och pågår till den 16 oktober 2023. Ansökningsformulär finns tillgängligt för nedladdning på hemsidan (under Ansökan).

Motivering till avslag lämnas ej.

Återrapportering av hur beviljade bidrag har använts är frivilligt, men uppskattas.

Har du fått ett stipendium av oss och vill tacka? Var noga med att skriva Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse, vi är inte samma organisation som Fredrika Bremer-förbundet. Vi vill gärna att eventuella tack blir rätt.
Om du skriver på engelska heter vi Fredrika Bremer Association Scholarship Foundation.
 

Ansökan

Ansökningsformuläret finns nu tillgängligt.

Pågående ansökningsperiod stänger 15 oktober 2023. På sidan Ansökan kan du ladda ner ansökningsformuläret och läsa om de kriterier som gäller.