Stipendiater för 2023/2024 års ansökningsperiod har utsetts. Totalt registrerades 956 ansökningar hösten 2023. Av dessa har 121 stipendiater valts ut. 

Nästa ansökningsperiod öppnar 15 augusti 2024.

Motivering till avslag lämnas ej.

Återrapportering av hur beviljade bidrag har använts är frivilligt, men uppskattas.

Har du fått ett stipendium av oss och vill tacka? Var noga med att skriva Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse, vi är inte samma organisation som Fredrika Bremer-förbundet. Vi vill gärna att eventuella tack blir rätt.
Om du skriver på engelska heter vi Fredrika Bremer Association Scholarship Foundation.
 

Ansökan

Ansökningsformuläret kommer att finnas tillgängligt här under ansökningsperioden.
Nästa period startar 15 augusti 2024
(och stänger 15 oktober 2024).
På sidan Ansökan kan du läsa
om de kriterier som gäller.